تاريخ : شنبه ۶ آذر۱۳۸۹
ارسال توسط محمدرضا سروری
 
تاريخ : سه شنبه ۲ آذر۱۳۸۹

اربعینن و دلم خینی رِن

متن نوحه در ادامه مطلب


برچسب‌ها: نوحه اربعین, نوحه سروری

ادامه مطلب
ارسال توسط محمدرضا سروری
 
تاريخ : سه شنبه ۲ آذر۱۳۸۹
ارسال توسط محمدرضا سروری
 
تاريخ : سه شنبه ۲ آذر۱۳۸۹

جان به فدايت كه غريب وطني

متن نوحه در ادامه مطلب


برچسب‌ها: نوحه سروری, فایل صوتی, نوحه امام حسن

ادامه مطلب
ارسال توسط محمدرضا سروری
 
تاريخ : سه شنبه ۲ آذر۱۳۸۹

(دل شكسـتـه ام بـهـانه دارد)

این نوحه با یک محتوا در دو قالب مثنوی و دوبیتی تنظیم و سروده شده است .

متن نوحه در ادامه مطلب


برچسب‌ها: نوحه اربعین, نوحه سروری

ادامه مطلب
ارسال توسط محمدرضا سروری
 
تاريخ : سه شنبه ۲ آذر۱۳۸۹
واي از دل زيـنـب  خون شد دل زينب
 
متن نوحه در ادامه مطلب

برچسب‌ها: نوحه اربعین, نوحه سروری

ادامه مطلب
ارسال توسط محمدرضا سروری
 
تاريخ : سه شنبه ۲ آذر۱۳۸۹

خيز اي لب تشنه آب آورده ام

اين شعر تضميني از شعري است كه یكي از دوستان در اختيارم گذاشته و سراينده اش را نمي شناسم

متن نوحه در ادامه مطلب


برچسب‌ها: نوحه اربعین, نوحه سروری

ادامه مطلب
ارسال توسط محمدرضا سروری
 
تاريخ : سه شنبه ۲ آذر۱۳۸۹

بيا سـري به دشت نينـوا زنيـم

متن نوحه در ادامه مطلب


برچسب‌ها: نوحه اربعین, نوحه سروری

ادامه مطلب
ارسال توسط محمدرضا سروری
 
تاريخ : سه شنبه ۲ آذر۱۳۸۹

زينبـم  مهـر و وفـا   برده از مـادر نصيب

متن نوحه در ادامه مطلب


برچسب‌ها: نوحه اربعین, نوحه سروری

ادامه مطلب
ارسال توسط محمدرضا سروری